Friday, April 13, 2012

Yeni Mücadele Neye Karşı


Üstad Mücadelesini Pozitivizmin beslediği İmansızlığa kaşı vermişti... Şimdi Tarih Türkiye üzerinde öylesine uçarı bir kahpelikle evrildiki... Yeni Üstad bu çağın müceddidi her kim olacaksa ... muhtemelen kavgasını Başta liberalizm olmak üzere pençelerini kaybetmiş bütün modern değerlerin memesinden beslenen Münafıklığa karşı kılıcını bileyecek...